1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

اطلاعات این رویداد

پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

شروع : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

پاپان : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

سازمان : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

محل برگزاری : مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو این رویداد به پایان رسیده است

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۵۴ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۵۱ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۴۹ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۴۳ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۴۴ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

برگزاری کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد توسط احسان جهاندار پور

ساعت : ۱۷:۳۹ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

ستاره قطبی کسب و کار شما با یک کسب و کار دیگر متفاوت است...

ساعت : ۱۷:۳۴ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

ستاره قطبی یا ستاره شمالی یک کسب و کار با کسب و کار دیگر متفاوت است. لزوما توجه و بررسی ستاره‌های شمالی یا North Star یک شرکت دیگر به کسب و کار شما کمک نمی‌کند.

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۲۹ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

بررسی موردی کسب‌وکارهای فناوری نانو؛

ساعت : ۱۷:۲۴ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

احسان جهاندارپور هم‌اکنون در کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد با مطرح کردن سوالاتی به‌صورت موردی کسب‌وکارهای فناوری نانو را بررسی می‌کند

سالن محل برگزاری کارگاه آشنایی با تکنیک‌های هک رشد؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۷:۲۰ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵