1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شده
شیمی 97
فیزیک 54
مهندسی مواد 39
نانوشیمی 33
مهندسی شیمی 30
مهندسی فناوری نانو 23
مهندسی مکانیک 19
مهندسی سیستم های انرژی 15
نانو فناوری پزشکی 14
مهندسی برق 12
نانوفیزیک 10
سایر رشته ها 9
زیست شناسی 8
بیوتکنولوژی 8
مهندسی عمران 8
مهندسی پزشکی 6
مهندسی کامپیوتر 6
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 6
نانوفناوری دارویی 5
پزشکی 4
مهندسی پلیمر 4
نانوبیوتکنولوژی 4
فیزیک پزشکی 3
داروسازی 3
مهندسی فوتونیک 2
ریاضی 2
مدیریت 2
علوم و صنایع غذایی 1
ژئوفیزیک 1
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 1
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 1
پرستاری 1
مهندسی صنایع 1
علوم تجربی 1
مهندسی معماری 1
مهندسی تولیدات گیاهی 1
مهندسی نساجی 1
مهندسی خودرو 1
مهندسی ایمنی 1
سم شناسی 1
جمع کل 439