1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شده
شیمی 579
مهندسی شیمی 324
فیزیک 219
زیست شناسی 178
مهندسی مواد 168
سایر رشته ها 138
نانوشیمی 136
مهندسی مکانیک 131
مهندسی برق 98
مهندسی فناوری نانو 81
مهندسی عمران 80
پرستاری 71
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 68
مهندسی کامپیوتر 68
نانوفیزیک 63
بیوتکنولوژی 59
مدیریت 56
زبان و ادبیات فارسی 56
مهندسی نفت 53
پزشکی 51
ریاضی 49
حسابداری 41
مهندسی ژنتیک 41
نانو فناوری پزشکی 34
مهندسی پلیمر 34
مهندسی پزشکی 33
داروسازی 33
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 27
مهندسی صنایع 26
روانشناسی 25
مهندسی معماری 24
الهیات و معارف اسلامی 22
حقوق 22
علوم آزمایشگاهی 18
علوم کامپیوتر 18
مهندسی سیستم های انرژی 17
نانوبیوتکنولوژی 15
علوم تجربی 15
علوم و صنایع غذایی 15
زبان های خارجی 14
مهندسی نساجی 14
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13
علوم تربیتی 13
مهندسی ایمنی 12
مهندسی معدن 12
زمین شناسی 12
بیوشیمی بالینی 11
تاریخ 10
علوم اجتماعی 10
مهندسی فوتونیک 9
علوم جغرافیایی 9
مامایی 9
گرافیک 8
نانوفناوری دارویی 8
اتاق عمل 7
مترجمی زبان 7
علوم مهندسی 7
علوم باغبانی و فضای سبز 7
مهندسی مدیریت اجرایی 7
محیط زیست 6
هوشبری 6
ایمنی شناسی 6
بهداشت محیط 5
مهندسی هوا-فضا 5
اقتصاد 5
مهندسی دریا 4
روابط عمومی 4
فیزیک پزشکی 4
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 4
ادبیات داستانی 4
دندانپزشکی 4
رادیولوژی 3
علوم خاک 3
علوم انسانی 3
مهندسی منابع طبیعی 3
انگل شناسی 3
دبیری حرفه و فن 3
علوم سیاسی 3
کارشناسی بهداشت عمومی 3
آموزش ابتدایی 3
مطالعات خانواده 3
کاردانی فوریت های پزشکی 3
فیزیولوژی 3
مهندسی تولیدات گیاهی 2
شیلات 2
سم شناسی 2
دریانوردی 2
مهندسی بهداشت حرفه ای 2
مشاوره و راهنمایی 2
آمار 2
آموزش بهداشت 2
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 2
پژوهش هنر 2
بهداشت حرفه ای 2
مهندسی محیط زیست 2
مهندسی خودرو 2
زبان شناسی 2
زراعت و اصلاح نباتات 2
مهندسی مدیریت پروژه 2
فلسفه 1
مهندسی هسته ای 1
بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ 1
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 1
مهندسی معماری کشتی 1
مهندسی فضای سبز 1
آموزش عالی 1
مهندسی رباتیک 1
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 1
کارآفرینی 1
کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی) 1
علوم تغذیه 1
مهندسی آب و خاک 1
ژئوفیزیک 1
برنامه ریزی آموزشی 1
مهندسی شهرسازی 1
بازرسی گوشت 1
علوم حدیث 1
علوم و مهندسی آب 1
فقه 1
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1
دامپزشکی 1
زیست فناوری پزشکی 1
مهندسی اپتیک و لیزر 1
فلسفه علم و فناوری 1
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 1
آب و هواشناسی 1
جمع کل 3537