1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شده
شیمی 276
مهندسی شیمی 116
فیزیک 106
زیست شناسی 101
نانوشیمی 79
مهندسی مواد 73
مهندسی مکانیک 72
سایر رشته ها 71
زبان و ادبیات فارسی 50
مهندسی برق 43
مهندسی فناوری نانو 39
ریاضی 39
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 34
نانوفیزیک 30
بیوتکنولوژی 25
مهندسی عمران 25
مهندسی کامپیوتر 23
مدیریت 21
حسابداری 19
نانو فناوری پزشکی 19
الهیات و معارف اسلامی 17
مهندسی سیستم های انرژی 16
مهندسی پزشکی 15
حقوق 13
روانشناسی 13
زبان های خارجی 13
علوم تجربی 13
علوم کامپیوتر 11
پزشکی 10
تربیت بدنی و علوم ورزشی 9
علوم اجتماعی 9
مهندسی معماری 9
مهندسی صنایع 8
علوم تربیتی 8
نانوبیوتکنولوژی 8
مهندسی پلیمر 8
علوم جغرافیایی 7
مترجمی زبان 7
تاریخ 7
مهندسی مدیریت اجرایی 6
داروسازی 6
محیط زیست 5
نانوفناوری دارویی 5
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 5
علوم مهندسی 5
زمین شناسی 5
مهندسی معدن 4
گرافیک 4
ادبیات داستانی 4
مهندسی دریا 4
مهندسی نساجی 3
مطالعات خانواده 3
علوم و صنایع غذایی 3
مهندسی نفت 3
علوم باغبانی و فضای سبز 3
فیزیک پزشکی 3
فیزیولوژی 3
مهندسی فوتونیک 3
اقتصاد 3
مهندسی محیط زیست 2
مهندسی مدیریت پروژه 2
مشاوره و راهنمایی 2
علوم سیاسی 2
پژوهش هنر 2
دبیری حرفه و فن 2
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 2
پرستاری 2
مهندسی خودرو 2
آموزش ابتدایی 2
زراعت و اصلاح نباتات 2
مامایی 2
مهندسی تولیدات گیاهی 2
علوم انسانی 2
مهندسی فضای سبز 1
فلسفه علم و فناوری 1
بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ 1
فلسفه 1
علوم آزمایشگاهی 1
مهندسی منابع طبیعی 1
زبان شناسی 1
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 1
بیوشیمی بالینی 1
مهندسی ایمنی 1
مهندسی هوا-فضا 1
روابط عمومی 1
سم شناسی 1
کارآفرینی 1
دندانپزشکی 1
فقه 1
دامپزشکی 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1
بازرسی گوشت 1
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 1
اتاق عمل 1
علوم تغذیه 1
علوم خاک 1
بهداشت محیط 1
آموزش عالی 1
ژئوفیزیک 1
جمع کل 1596