1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شده
شیمی 514
مهندسی شیمی 285
فیزیک 190
مهندسی مواد 139
زیست شناسی 131
مهندسی مکانیک 114
نانوشیمی 113
سایر رشته ها 106
مهندسی برق 82
مهندسی عمران 68
مهندسی فناوری نانو 65
مهندسی کامپیوتر 61
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 58
نانوفیزیک 57
زبان و ادبیات فارسی 53
بیوتکنولوژی 48
ریاضی 46
مهندسی نفت 42
پزشکی 42
مدیریت 35
پرستاری 34
حسابداری 32
مهندسی پلیمر 29
مهندسی پزشکی 28
نانو فناوری پزشکی 25
روانشناسی 24
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 22
داروسازی 20
الهیات و معارف اسلامی 19
مهندسی ژنتیک 18
مهندسی معماری 18
مهندسی صنایع 18
مهندسی سیستم های انرژی 17
علوم تجربی 15
علوم کامپیوتر 15
حقوق 14
زبان های خارجی 14
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13
مهندسی معدن 12
علوم تربیتی 12
نانوبیوتکنولوژی 11
زمین شناسی 11
بیوشیمی بالینی 11
مهندسی ایمنی 11
مهندسی نساجی 9
تاریخ 9
علوم اجتماعی 9
گرافیک 8
علوم جغرافیایی 8
علوم مهندسی 7
مهندسی فوتونیک 7
مترجمی زبان 7
مهندسی مدیریت اجرایی 7
ایمنی شناسی 6
علوم آزمایشگاهی 6
علوم باغبانی و فضای سبز 6
محیط زیست 5
نانوفناوری دارویی 5
مهندسی هوا-فضا 5
هوشبری 4
روابط عمومی 4
فیزیک پزشکی 4
ادبیات داستانی 4
علوم و صنایع غذایی 4
مهندسی دریا 4
مهندسی منابع طبیعی 3
اقتصاد 3
مطالعات خانواده 3
علوم سیاسی 3
فیزیولوژی 3
دبیری حرفه و فن 3
کارشناسی بهداشت عمومی 3
انگل شناسی 3
مامایی 3
مهندسی مدیریت پروژه 2
دندانپزشکی 2
پژوهش هنر 2
مهندسی محیط زیست 2
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 2
مهندسی خودرو 2
آمار 2
زراعت و اصلاح نباتات 2
آموزش ابتدایی 2
اتاق عمل 2
رادیولوژی 2
علوم خاک 2
مهندسی تولیدات گیاهی 2
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 2
مشاوره و راهنمایی 2
علوم انسانی 2
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1
برنامه ریزی آموزشی 1
مهندسی آب و خاک 1
سم شناسی 1
شیلات 1
زیست فناوری پزشکی 1
آب و هواشناسی 1
مهندسی اپتیک و لیزر 1
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 1
فقه 1
دامپزشکی 1
دریانوردی 1
کارآفرینی 1
علوم حدیث 1
مهندسی معماری کشتی 1
آموزش عالی 1
بازرسی گوشت 1
فلسفه علم و فناوری 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1
فلسفه 1
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 1
ژئوفیزیک 1
علوم و مهندسی آب 1
مهندسی فضای سبز 1
مهندسی هسته ای 1
بهداشت محیط 1
علوم تغذیه 1
بیولوژی و حفاظت چوب و کاغذ 1
مهندسی رباتیک 1
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 1
زبان شناسی 1
جمع کل 2910