1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 206 82
مهندسی شیمی 177 91
مهندسی مکانیک 100 13
مهندسی مواد 98 63
نانوشیمی 83 61
فیزیک 78 23
مهندسی فناوری نانو 63 43
مهندسی برق 52 17
مهندسی پزشکی 51 7
سایر رشته ها 50 28
مهندسی عمران 39 10
مهندسی پلیمر 36 21
زیست شناسی 35 14
بیوتکنولوژی 32 17
پزشکی 28 15
مدیریت 24 4
نانوفیزیک 23 12
علوم آزمایشگاهی 23 1
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 22 2
نانو فناوری پزشکی 22 18
مهندسی کامپیوتر 20 3
نانوبیوتکنولوژی 19 13
مهندسی نفت 17 7
مهندسی نساجی 17 5
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 17 4
داروسازی 17 8
حسابداری 14
حقوق 14 1
مهندسی دریا 12
ریاضی 10 2
مهندسی تولیدات گیاهی 10
مهندسی معدن 10 5
مهندسی معماری 9
دندانپزشکی 9 7
روانشناسی 7 2
مهندسی راه آهن 6 6
پرستاری 6 3
مهندسی صنایع 6 1
زمین شناسی 6 4
مهندسی سیستم های انرژی 5 1
نانوفناوری دارویی 5 4
علوم تربیتی 5 2
اقتصاد 4
مهندسی ژنتیک 4 2
زبان های خارجی 4
علوم باغبانی و فضای سبز 4 1
علوم کامپیوتر 4
زیست فناوری پزشکی 3 1
محیط زیست 3
زبان و ادبیات فارسی 3
مهندسی مکاترونیک 3
علوم خاک 3 2
علوم اجتماعی 2
بیوشیمی بالینی 2
مامایی 2 1
دامپزشکی 2
مهندسی فوتونیک 2 2
آمار 2
تربیت بدنی و علوم ورزشی 2
روابط عمومی 2
مهندسی کشتی سازی 2
مهندسی ایمنی 1
مهندسی شهرسازی 1 1
مهندسی هوا-فضا 1
علوم جغرافیایی 1
علوم مهندسی 1 1
مهندسی هسته ای 1
زراعت و اصلاح نباتات 1
علوم سیاسی 1
مهندسی رباتیک 1
آموزش ابتدایی 1
فیزیولوژی 1
مرتعداری و آبخیزداری و بیابان زدایی 1
کارشناسی شهرسازی 1
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 1
مهندسی اپتیک و لیزر 1
سم شناسی 1
علوم و مهندسی آب 1 1
باکتری شناسی پزشکی 1
مهندسی منابع طبیعی 1
مهندسی تسلیحات 1 1
بهداشت حرفه ای 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1
مهندسی مدیریت اجرایی 1
الهیات و معارف اسلامی 1
تاریخ 1 1
کارشناسی بهداشت عمومی 1
جمع کل 1562 634