1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 207 84
مهندسی شیمی 176 90
مهندسی مکانیک 99 13
مهندسی مواد 99 64
نانوشیمی 84 60
فیزیک 77 23
مهندسی فناوری نانو 64 44
مهندسی برق 53 18
مهندسی پزشکی 50 6
سایر رشته ها 47 26
مهندسی عمران 37 10
مهندسی پلیمر 36 21
زیست شناسی 35 14
بیوتکنولوژی 31 17
پزشکی 29 16
مدیریت 24 4
نانوفیزیک 23 12
علوم آزمایشگاهی 23 1
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 22 2
نانو فناوری پزشکی 22 18
مهندسی کامپیوتر 20 3
نانوبیوتکنولوژی 19 13
مهندسی نساجی 17 5
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 17 4
داروسازی 17 8
مهندسی نفت 16 7
حسابداری 14
حقوق 14 1
مهندسی دریا 12
ریاضی 10 2
مهندسی تولیدات گیاهی 10
مهندسی معدن 10 5
مهندسی معماری 9
دندانپزشکی 9 7
روانشناسی 7 2
زمین شناسی 6 4
مهندسی راه آهن 6 6
پرستاری 6 3
مهندسی صنایع 6 1
علوم تربیتی 5 2
مهندسی سیستم های انرژی 5 1
نانوفناوری دارویی 5 4
علوم کامپیوتر 4
اقتصاد 4
مهندسی ژنتیک 4 2
زبان های خارجی 4
علوم باغبانی و فضای سبز 4 1
زیست فناوری پزشکی 3 1
محیط زیست 3
زبان و ادبیات فارسی 3
مهندسی مکاترونیک 3
علوم خاک 3 2
مهندسی کشتی سازی 2
علوم اجتماعی 2
بیوشیمی بالینی 2
مامایی 2 1
دامپزشکی 2
مهندسی فوتونیک 2 2
تربیت بدنی و علوم ورزشی 2
روابط عمومی 2
الهیات و معارف اسلامی 1
تاریخ 1 1
کارشناسی بهداشت عمومی 1
مهندسی ایمنی 1
مهندسی شهرسازی 1 1
علوم جغرافیایی 1
علوم مهندسی 1 1
مهندسی هسته ای 1
مهندسی هوا-فضا 1
زراعت و اصلاح نباتات 1
علوم سیاسی 1
مهندسی رباتیک 1
آموزش ابتدایی 1
فیزیولوژی 1
مرتعداری و آبخیزداری و بیابان زدایی 1
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 1
مهندسی اپتیک و لیزر 1
سم شناسی 1
کارشناسی شهرسازی 1
علوم و مهندسی آب 1 1
باکتری شناسی پزشکی 1
مهندسی منابع طبیعی 1
بهداشت حرفه ای 1
آمار 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1
مهندسی مدیریت اجرایی 1
جمع کل 1555 634