1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 207 83
مهندسی شیمی 177 91
مهندسی مکانیک 100 13
مهندسی مواد 98 63
نانوشیمی 83 60
فیزیک 78 23
مهندسی فناوری نانو 62 42
مهندسی برق 53 18
مهندسی پزشکی 51 7
سایر رشته ها 48 27
مهندسی عمران 39 10
مهندسی پلیمر 36 21
زیست شناسی 35 14
بیوتکنولوژی 32 17
پزشکی 29 16
مدیریت 24 4
نانوفیزیک 23 12
علوم آزمایشگاهی 23 1
نانو فناوری پزشکی 22 18
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 22 2
مهندسی کامپیوتر 20 3
نانوبیوتکنولوژی 19 13
داروسازی 17 8
مهندسی نفت 17 7
مهندسی نساجی 17 5
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 17 4
حقوق 14 1
حسابداری 14
مهندسی دریا 12
مهندسی تولیدات گیاهی 10
مهندسی معدن 10 5
ریاضی 10 2
مهندسی معماری 9
دندانپزشکی 9 7
روانشناسی 7 2
مهندسی صنایع 6 1
پرستاری 6 3
مهندسی راه آهن 6 6
زمین شناسی 6 4
مهندسی سیستم های انرژی 5 1
علوم تربیتی 5 2
نانوفناوری دارویی 5 4
علوم باغبانی و فضای سبز 4 1
مهندسی ژنتیک 4 2
زبان های خارجی 4
اقتصاد 4
علوم کامپیوتر 4
محیط زیست 3
زبان و ادبیات فارسی 3
مهندسی مکاترونیک 3
زیست فناوری پزشکی 3 1
علوم خاک 3 2
بیوشیمی بالینی 2
روابط عمومی 2
مامایی 2 1
تربیت بدنی و علوم ورزشی 2
مهندسی فوتونیک 2 2
مهندسی کشتی سازی 2
دامپزشکی 2
آمار 2
علوم اجتماعی 2
علوم و مهندسی آب 1 1
مهندسی ایمنی 1
مهندسی تسلیحات 1 1
مهندسی رباتیک 1
علوم مهندسی 1 1
کارشناسی شهرسازی 1
سم شناسی 1
باکتری شناسی پزشکی 1
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 1
مهندسی منابع طبیعی 1
علوم جغرافیایی 1
الهیات و معارف اسلامی 1
مهندسی شهرسازی 1 1
آموزش ابتدایی 1
مهندسی مدیریت اجرایی 1
زراعت و اصلاح نباتات 1
مهندسی هسته ای 1
مرتعداری و آبخیزداری و بیابان زدایی 1
مهندسی اپتیک و لیزر 1
فیزیولوژی 1
بهداشت حرفه ای 1
علوم سیاسی 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1
کارشناسی بهداشت عمومی 1
تاریخ 1 1
مهندسی هوا-فضا 1
جمع کل 1562 634