1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شده
شیمی 1325
فیزیک 571
مهندسی مواد 393
مهندسی شیمی 392
زیست شناسی 322
مهندسی مکانیک 310
مهندسی برق 239
مهندسی فناوری نانو 162
علوم تجربی 153
مهندسی پلیمر 142
نانوشیمی 141
نانوفیزیک 137
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 133
بیوتکنولوژی 110
مهندسی ژنتیک 106
ریاضی 105
مهندسی معماری 86
مهندسی عمران 81
مهندسی کامپیوتر 72
مهندسی نساجی 66
علوم آزمایشگاهی 65
نانو فناوری پزشکی 61
مهندسی معدن 61
نانوبیوتکنولوژی 56
پرستاری 53
مهندسی پزشکی 53
مدیریت 48
مهندسی نفت 40
مهندسی صنایع 36
سایر رشته ها 33
زبان و ادبیات فارسی 31
داروسازی 30
علوم تربیتی 30
حسابداری 29
مشاوره و راهنمایی 28
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 27
علوم و صنایع غذایی 25
مهندسی دریا 24
زمین شناسی 23
بیوشیمی بالینی 23
زبان های خارجی 22
مهندسی منابع طبیعی 19
هوشبری 19
علوم کامپیوتر 19
تکنولوژی آموزشی 16
پزشکی 15
علوم اجتماعی 15
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13
مهندسی شهرسازی 13
الهیات و معارف اسلامی 12
مامایی 12
مهندسی خودرو 9
ژئوفیزیک 9
زراعت و اصلاح نباتات 9
روانشناسی 8
علوم جغرافیایی 8
علوم و مهندسی آب 8
مهندسی هسته ای 8
کاردانی فوریت های پزشکی 7
فیزیک پزشکی 7
مهندسی ایمنی 7
مهندسی اپتیک و لیزر 6
محیط زیست 6
علوم انسانی 6
مهندسی محیط زیست 6
مهندسی مدیریت اجرایی 5
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 5
علوم دامی 5
ژنتیک پزشکی 5
دامپزشکی 5
مترجمی زبان 5
بهداشت محیط 5
مهندسی فوتونیک 5
علوم باغبانی و فضای سبز 5
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 4
حقوق 4
علوم محیط زیست 4
اتاق عمل 4
مهندسی کشتی سازی 4
مهندسی مدیریت پروژه 4
شیلات 4
شنوایی شناسی 3
مهندسی رنگ 3
آمار 3
مهندسی هوا-فضا 3
کارشناسی بهداشت عمومی 3
مهندسی تولیدات گیاهی 3
آب و هواشناسی 3
علوم حدیث 2
زیست فناوری پزشکی 2
علوم سیاسی 2
کارآفرینی 2
علوم خاک 2
آموزش بهداشت 2
دندانپزشکی 2
گرافیک 2
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی 1
کاردانی علمی کاربردی خدمات پرورشی 1
عکاسی 1
برنامه ریزی درسی 1
دریانوردی 1
برنامه ریزی آموزشی 1
باکتری شناسی پزشکی 1
رادیولوژی 1
کارشناسی شهرسازی 1
مهندسی تسلیحات 1
اقتصاد 1
فلسفه علم و فناوری 1
مهندسی سیستم های انرژی 1
تاریخ 1
جنگلداری 1
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1
مهندسی الکترواپتیک 1
مهندسی مکاترونیک 1
برنامه ریزی شهری 1
فقه 1
آینده پژوهی 1
قارچ شناسی پزشکی 1
مهندسی آب و خاک 1
بینایی سنجی 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1
ارتباط تصویری 1
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 1
مهندسی راه آهن 1
جمع کل 6239