1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

رشته تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
شیمی 1325 1325
فیزیک 571 571
مهندسی مواد 393 393
مهندسی شیمی 392 392
زیست شناسی 322 322
مهندسی مکانیک 310 310
مهندسی برق 239 239
مهندسی فناوری نانو 162 162
علوم تجربی 153 153
مهندسی پلیمر 142 142
نانوشیمی 141 141
نانوفیزیک 137 137
کشاورزی و مهندسی کشاورزی 133 133
بیوتکنولوژی 110 110
مهندسی ژنتیک 106 106
ریاضی 105 105
مهندسی معماری 86 86
مهندسی عمران 81 81
مهندسی کامپیوتر 72 72
مهندسی نساجی 66 66
علوم آزمایشگاهی 65 65
نانو فناوری پزشکی 61 61
مهندسی معدن 61 61
نانوبیوتکنولوژی 56 56
پرستاری 53 53
مهندسی پزشکی 53 53
مدیریت 48 48
مهندسی نفت 40 40
مهندسی صنایع 36 36
سایر رشته ها 33 33
زبان و ادبیات فارسی 31 31
داروسازی 30 30
علوم تربیتی 30 30
حسابداری 29 29
مشاوره و راهنمایی 28 28
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 27 27
علوم و صنایع غذایی 25 25
مهندسی دریا 24 24
زمین شناسی 23 23
بیوشیمی بالینی 23 23
زبان های خارجی 22 22
مهندسی منابع طبیعی 19 19
هوشبری 19 19
علوم کامپیوتر 19 19
تکنولوژی آموزشی 16 16
پزشکی 15 15
علوم اجتماعی 15 15
تربیت بدنی و علوم ورزشی 13 13
مهندسی شهرسازی 13 13
الهیات و معارف اسلامی 12 12
مامایی 12 12
مهندسی خودرو 9 9
ژئوفیزیک 9 9
زراعت و اصلاح نباتات 9 9
روانشناسی 8 8
علوم جغرافیایی 8 8
علوم و مهندسی آب 8 8
مهندسی هسته ای 8 8
کاردانی فوریت های پزشکی 7 7
فیزیک پزشکی 7 7
مهندسی ایمنی 7 7
مهندسی اپتیک و لیزر 6 6
محیط زیست 6 6
علوم انسانی 6 6
مهندسی محیط زیست 6 6
مهندسی مدیریت اجرایی 5 5
مرمت اشیا فرهنگی، آثار و بناهای تاریخی 5 5
علوم دامی 5 5
ژنتیک پزشکی 5 5
مترجمی زبان 5 5
دامپزشکی 5 5
بهداشت محیط 5 5
مهندسی فوتونیک 5 5
علوم باغبانی و فضای سبز 5 5
مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 4 4
حقوق 4 4
علوم محیط زیست 4 4
اتاق عمل 4 4
مهندسی کشتی سازی 4 4
مهندسی مدیریت پروژه 4 4
شیلات 4 4
شنوایی شناسی 3 3
مهندسی رنگ 3 3
آمار 3 3
مهندسی هوا-فضا 3 3
مهندسی تولیدات گیاهی 3 3
کارشناسی بهداشت عمومی 3 3
آب و هواشناسی 3 3
علوم حدیث 2 2
زیست فناوری پزشکی 2 2
علوم سیاسی 2 2
کارآفرینی 2 2
علوم خاک 2 2
آموزش بهداشت 2 2
دندانپزشکی 2 2
گرافیک 2 2
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی 1 1
کاردانی علمی کاربردی خدمات پرورشی 1 1
عکاسی 1 1
برنامه ریزی درسی 1 1
دریانوردی 1 1
برنامه ریزی آموزشی 1 1
باکتری شناسی پزشکی 1 1
رادیولوژی 1 1
کارشناسی شهرسازی 1 1
مهندسی تسلیحات 1 1
اقتصاد 1 1
فلسفه علم و فناوری 1 1
مهندسی سیستم های انرژی 1 1
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1 1
تاریخ 1 1
جنگلداری 1 1
مهندسی الکترواپتیک 1 1
مهندسی مکاترونیک 1 1
برنامه ریزی شهری 1 1
فقه 1 1
آینده پژوهی 1 1
قارچ شناسی پزشکی 1 1
مهندسی آب و خاک 1 1
مهندسی بهداشت حرفه ای 1 1
بینایی سنجی 1 1
ارتباط تصویری 1 1
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) 1 1
مهندسی راه آهن 1 1
جمع کل 6239 6239