1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شده
کارشناسی 462
دانشجوی کارشناسی 333
کارشناسی ارشد 306
دانشجوی کارشناسی ارشد 212
دانشجوی دکتری تخصصی 108
دکتری تخصصی 49
متوسطه دوم 47
کاردانی 36
دبیرستان 18
دانشجوی دکتری عمومی 12
متوسطه اول 8
دکتری عمومی 2
دیپلم 1
سایر مقاطع 1
فوق دکتری 1
جمع کل 1596