1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شده
کارشناسی 735
دانشجوی کارشناسی 722
کارشناسی ارشد 493
دانشجوی کارشناسی ارشد 451
دانشجوی دکتری تخصصی 163
کاردانی 107
دکتری تخصصی 72
متوسطه دوم 54
دانشجوی دکتری عمومی 43
دبیرستان 34
متوسطه اول 16
دکتری عمومی 13
دیپلم 5
سایر مقاطع 1
فوق دکتری 1
جمع کل 2910