1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شده
دانشجوی کارشناسی 1406
کارشناسی 1126
کارشناسی ارشد 677
دانشجوی کارشناسی ارشد 669
دانشجوی دکتری تخصصی 227
کاردانی 155
دکتری تخصصی 89
متوسطه دوم 74
دانشجوی دکتری عمومی 65
دبیرستان 56
دکتری عمومی 22
متوسطه اول 22
دیپلم 11
فوق دکتری 2
سایر مقاطع 1
جمع کل 4602