1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شده
دانشجوی کارشناسی 935
کارشناسی 818
کارشناسی ارشد 589
دانشجوی کارشناسی ارشد 568
دانشجوی دکتری تخصصی 195
کاردانی 131
دکتری تخصصی 78
متوسطه دوم 66
دانشجوی دکتری عمومی 61
دبیرستان 46
دکتری عمومی 19
متوسطه اول 16
دیپلم 9
سایر مقاطع 4
فوق دکتری 2
جمع کل 3537