1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

مقطع تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
کارشناسی 656 191
کارشناسی ارشد 574 257
دکتری تخصصی 159 106
دکتری عمومی 50 25
دانشجوی کارشناسی 35 11
متوسطه دوم 28 18
دانشجوی کارشناسی ارشد 23 14
کاردانی 13 1
دبیرستان 11 6
دانشجوی دکتری تخصصی 5 2
متوسطه اول 4 2
دیپلم 2
دانشجوی دکتری عمومی 2 1
جمع کل 1562 634