1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 شرکت پویا پژوهان پرنیان p3coceo@yahoo.com 10.6 673 10.6 673 کارنامه
2 ثبت نام انفرادی 7.5 471 7.5 471
3 هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا z.nasrollahi14@gmail.com 5.8 367 5.8 367 کارنامه
4 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان تهران) chamrannano90@gmail.com 256 4.1 256 کارنامه
بسیج دانشجویی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری moh3ndoostkam@ymail.com 0.3 20 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه شریف saeednaeemi1378sn@gmail.com 0.8 49 کارنامه
هسته علمی نانوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب Ferdous.Dadsetan@gmail.com 0.3 20 کارنامه
هسته علمی نانوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال physicist.saeed@yahoo.com 0.3 20 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا Sahar.moazen@gmail.com 0.5 30 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت alisoleimani71@yahoo.com 0.5 30 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت هواپیمایی mmashadban@gmail.com 0.3 20 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان e.rahmanifard@gmail.com 0.3 20 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران bio.nanotech@yahoo.com 0.3 20 کارنامه
5 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان زنجان) chamrannano.zn@gmail.com 2 209 3.3 209 کارنامه
هسته علمی نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان s.estajlo1370@yahoo.com 0.3 20 کارنامه
هسته علمی نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده (قیدار) hajilo780@yahoo.com 0.8 52 کارنامه
هسته علمی نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان rashidfarz@yahoo.com 1.1 67 کارنامه
6 انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز f.seyedpour1989@gmail.com 2.6 164 2.6 164 کارنامه
7 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان nanosociety.uk@gmail.com 2.5 161 2.5 161 کارنامه
8 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان خوزستان) hhezbi@gmail.com 1 160 2.5 160 کارنامه
هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز mohammadmoramazipnu@gmail.com 0.9 57 کارنامه
هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول naghibzadeh.sm@gmail.com 0.3 19 کارنامه
هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر shobbar.perspolise6@gmail.com 0.2 12 کارنامه
هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول Samanesfinii@gmail.com 1 62 کارنامه
9 شرکت بینا مواد پارس mehdi_bavafa1000@yahoo.com 2.5 159 2.5 159 کارنامه
9 شرکت نانوسان info@nanosun.ir 2.5 159 2.5 159 کارنامه
10 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان مرکزی) ثبت نام با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و 90% تخفیف 2.4 153 2.4 153 کارنامه
11 شرکت نانوفناوران الماس مهر almasmehr77@gmail.com www.nanoalmas.ir پشتیبانی مسابقه و ثبت نام 09014310877 2.3 144 2.3 144 کارنامه
11 انجمن نانو مکانیک دانشگاه پیام نور مرکز لرستان mozafari.h@gmail.com 2.3 144 2.3 144 کارنامه
12 موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی شهید دستواره younesi.v@gmail.com 2.3 143 2.3 143 کارنامه
13 کمیته فناوری نانو دانشگاه تبریز a_khataee@tabrizu.ac.ir 2 129 2 129 کارنامه
14 مرکز تحقیقات نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد m.takhti2130@gmail.com 1.8 114 1.8 114 کارنامه
15 شرکت تعاونی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد کاشمر jalalabadi2100@yahoo.comتخفیف 100 درصد ثبت نام شماره تماس 09155193177 جهت ثبت نام 1.7 108 1.7 108 کارنامه
16 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر mostafa.yavarahmadi1990@gmail.com 1.6 102 1.6 102 کارنامه
17 شرکت گروه علمی تجاری پارس علامه آسیا info@edunano.ir 1 100 1.6 100 کارنامه
شرکت صنعت گستر تیگران mahyamosavi@ymail.com 0.5 30 کارنامه
18 انجمن علمی شهید دکتر مصطفی چمران دانشگاه صنعتی ارومیه milad.che1372@gmail.com 1.5 92 1.5 92 کارنامه
19 کارگروه نانوفناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج bahramebrahimi56@yahoo.com 1.3 79 1.3 79 کارنامه
20 انجمن نانوفناوری دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز a_bazrafshan@yahoo.com 1.2 78 1.2 78 کارنامه
20 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بابل f.a.firozjaei@gmail.com 1.2 78 1.2 78 کارنامه
20 کمیته نانو فناوری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان p.rezayati@gmail.com 1.2 78 1.2 78 کارنامه
21 انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز zahrahosseini@shirazu.ac.ir 1.2 73 1.2 73 کارنامه
22 انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی ab.elyasi.ir@gmail.com 1.1 71 1.1 71 کارنامه
23 انجمن علمی-تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز اوز y.torknezhad@gmail.com 1.1 70 1.1 70 کارنامه
23 انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ph.alifarahani@yahoo.com 1.1 70 1.1 70 کارنامه
24 بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت halimeh_zarei@yahoo.com 1 63 1 63 کارنامه
25 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه h.ahmadian57@gmail.com 0.9 60 0.9 60 کارنامه
26 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان گیلان) chamrannano.gil@gmail.com 0.9 58 0.9 58 کارنامه
27 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان ghorbani.tayebeh@gmail.com 0.9 57 0.9 57 کارنامه
28 انجمن نانو دانشگاه پیام نور اصفهان 0.9 54 0.9 54 کارنامه
28 انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی mm.aghayee@icloud.com 0.9 54 0.9 54 کارنامه
29 شرکت پژوه افزار لیان jalali.mandana@yahoo.com - arezoo.firoozi67@yahoo.com 0.8 52 0.8 52 کارنامه
29 واحد نانو فناوری مرکز آموزش عالی لار sajjad.mohebbi2@gmail.com 0.8 52 0.8 52 کارنامه
30 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد golnazborzoi@gmail.com 0.8 49 0.8 49 کارنامه
31 کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر touba.movahedian@yahoo.com 0.8 48 0.8 48 کارنامه
31 شرکت پژوهشگران فناوریهای پیشرفته آسیا nano@pfpa.co.ir 0.8 48 0.8 48 کارنامه
32 مرکز فناوری نانو شهید چمران (استان سیستان و بلوچستان) s.r.kntu@gmail.com 0.7 45 0.7 45 کارنامه
33 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی melika.karimian23@gmail.com 0.7 43 0.7 43 کارنامه
34 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان miladbagherian5880@gmail.com 0.7 42 0.7 42 کارنامه
34 موسسه پژوهشگران جوان نانو (خراسان رضوی) m.fathiyan@nobi.ir 0.7 42 0.7 42 کارنامه
35 شرکت تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر absarkavir@ystp.ac.ir 0.6 41 0.6 41 کارنامه
36 انجمن مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز max108029@yahoo.com 0.6 37 0.6 37 کارنامه
36 انجمن علمی نانو فناوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب jokar.farzaneh@yahoo.com 0.6 37 0.6 37 کارنامه
37 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 0.6 36 0.6 36 کارنامه
38 پژوهشکده پوشش های نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد m.tanzade@gmail.com 0.6 35 0.6 35 کارنامه
39 انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول mohammad.ezadpanah.481@gmail.com 0.5 33 0.5 33 کارنامه
40 کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز دهدشت(پیام نانو) h_ganjipour@pnu.ac.ir 0.5 31 0.5 31 کارنامه
41 انجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین a.j.v.1375@gmail.com 0.4 28 0.4 28 کارنامه
42 پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی زنجان hrcoz.ir@gmail.com 0.4 27 0.4 27 کارنامه
42 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد forugh_ab@yahoo.com 0.4 27 0.4 27 کارنامه
43 شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد info@presearch.ir 0.4 25 0.4 25 کارنامه
44 انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان kgfatemehnoori@gmail.com 0.4 24 0.4 24 کارنامه
44 پژوهشسرای دانش آموزی برنا جهرم nazishz_1980@yahoo.com 0.4 24 0.4 24 کارنامه
45 گروه علمی نانوفناوری دانشگاه حکیم سبزواری hamid.oveisi@gmail.com 0.4 23 0.4 23 کارنامه
45 انجمن فناوری نانو دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان jananparhizkar@gmail.com 0.4 23 0.4 23 کارنامه
45 انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 0.4 23 0.4 23 کارنامه
46 پژوهشسرای دانش آموزی شهید علیمحمدی ناحیه 3 مشهد mahdizadeh.m@gmail.com 0.3 22 0.3 22 کارنامه
47 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان elhamkarimi710125@gmail.com 0.3 19 0.3 19 کارنامه
47 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز آبدانان loveava60@yahoo.com 0.3 19 0.3 19 کارنامه
47 پژوهش سرای دانش آموزی دکتر غضنفریان زنجان fatemeh.ruhani@gmail.com 0.3 19 0.3 19 کارنامه
47 گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس mehrpoouyan@yahoo.com 0.3 19 0.3 19 کارنامه
48 انجمن نانو مواد دانشگاه پیام نور واحد قزوین mahya.ayobi@ymail.com 0.3 18 0.3 18 کارنامه
49 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز میناب fanavariminab@gmail.com 0.3 17 0.3 17 کارنامه
49 انجمن علمی علوم و مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد faster.masoud@yahoo.com 0.3 17 0.3 17 کارنامه
49 پژوهشسرای دانش آموزی ناحیه 1 ساری pajuheshsari1@chmail.com 0.3 17 0.3 17 کارنامه
49 جهاد دانشگاهی استان زنجان jahadzn@yahoo.com 0.3 17 0.3 17 کارنامه
49 شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان ali_tlbn@yahoo.com 0.3 17 0.3 17 کارنامه
50 شرکت نانو فن آوران مهر اندیش nanofama.co@gmail.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
50 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین Danialhami@gmail.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
51 انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد alim447@yahoo.com 0.2 15 0.2 15 کارنامه
51 شرکت نانوفناور فاران nanocompetiton2015@gmail.com 0.2 15 0.2 15 کارنامه
52 پژوهش سرای علامه طباطبایی ناحیه یک مشهد vejdanis@yahoo.com 0.2 14 0.2 14 کارنامه
52 انجمن نانو فناوری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی sjau.nanoclub@gmail.com 0.2 14 0.2 14 کارنامه
53 پژوهشکده نانو تکنولوژی دانشگاه سلمان فارسی کازرون shzahraei@kazerunsfu.ac.ir 0.2 13 0.2 13 کارنامه
53 حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان sama910@gmail.com 0.2 13 0.2 13 کارنامه
54 انجمن نانو فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه aabdi218@yahoo.com 0.2 12 0.2 12 کارنامه
54 انجمن علمی تحقیقاتی زیست شناسی سلولی مولکولی و شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 0.2 12 0.2 12 کارنامه
54 انجمن نانو دانشکده صنعت نفت آبادان hamedyazdanpanah1373@yahoo.com 0.2 12 0.2 12 کارنامه
55 شرکت فنی و مهندسی نانو اندیشان پارس mahdivaez@gmail.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
56 انجمن فناوری نانو دانشگاه آزاد الیگودرز hosseintorki@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 انجمن تخصصی کاربردی فناوری نانو biozaghari@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد mohammadfouji20@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 پژوهش سرای امام محمد باقر(ع) رفسنجان mm9265809@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 شرکت بنیاد علم پژوهان همدان elmpajohan@chmail.ir 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 شرکت رهپویان ماورائ علم و اندیشه dezzahed@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان behnano@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 مرکز تحقیقات نانو دانشگاه فردوسی مشهد nano.eng@chmail.ir 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 باشگاه پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان l_dehghani2002@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور واحد شمیرانات shirin.poormoradi2012@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
56 مدارس استعدادهای درخشان استان خراسان رضوی sampad_mashhad@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 6320 6320