1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس درصد تعداد
1 شرکت بینا مواد پارس mehdi_bavafa1000@yahoo.com 14.2 227 کارنامه
2 اداره آموزش پرورش ناحیه۳ شیراز kavyani_ah@yahoo.com 12.5 199 کارنامه
3 ثبت نام انفرادی 9.5 152
4 شرکت سرآمد علم آینده lotfi_mlb@yahoo.com 8.5 135 کارنامه
5 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.gashtasebi@gmail.com 7.6 122 کارنامه
6 کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق gn.chem110@gmail.com 7.3 116 کارنامه
7 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مشهد s_hooshmand@yahoo.com 4.1 66 کارنامه
8 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان nasserghorbani74@gmail.com 3.4 54 کارنامه
9 شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر kimiyapejooh@gmail.com 3.3 52 کارنامه
10 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی z.aliannejad@yahoo.com 2.9 46 کارنامه
11 آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد mahmoodbiglari10@gmail.com 2.6 41 کارنامه
12 پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان mahalimo@gmail.com 2.5 40 کارنامه
13 شرکت نانوسان info@nanosun.ir 2.2 35 کارنامه
14 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند mahdi.atigh@gmail.com 1.9 31 کارنامه
15 مرکز تحقیقات نانو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد vajihehafkhamy@yahoo.com 1.6 25 کارنامه
16 انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 1.5 24 کارنامه
17 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان mortezaghkh1996@gmail.com 1.4 23 کارنامه
18 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان Peymanmd73@yahoo.com 1.1 18 کارنامه
18 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 1.1 18 کارنامه
19 شرکت بهین نانو صنعت آتیه jalal.sh.taheri@gmail.com 1.1 17 کارنامه
20 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه الزهرا(س) bahareh.bozorgnia@gmail.com 0.9 15 کارنامه
20 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد hn.khojasteh@yahoo.com 0.9 15 کارنامه
21 انجمن نانوفناوری ایران(شعبه استان اردبیل) saeedi85@yahoo.com 0.9 14 کارنامه
22 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد ebadatianali@gmail.com 0.8 13 کارنامه
22 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان mahyar.serwaty@gmail.com 0.8 13 کارنامه
23 انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران ut.metal.sc@gmail.com 0.8 12 کارنامه
23 گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس mehrpoouyan@yahoo.com 0.8 12 کارنامه
24 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تهران abshenasmahnaz@yahoo.com 0.7 11 کارنامه
25 پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین neda_mirrahimi@yahoo.com 0.6 10 کارنامه
25 حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان sama910@gmail.com 0.6 10 کارنامه
25 انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا (س) maedenrnr@gmail.com 0.6 10 کارنامه
25 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان farshad.akhtarian@gmail.com 0.6 10 کارنامه
25 کمیته فتاوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان kimiahatef2020@gmail.com 0.6 10 کارنامه
جمع کل 1596