1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس درصد تعداد
1 شرکت بینا مواد پارس mehdi_bavafa1000@yahoo.com 9.6 442 کارنامه
2 شرکت نانوسان info@nanosun.ir 7.1 328 کارنامه
3 مرکز ترویج و تحقیقات فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی homayoonarab@yahoo.com 5.9 272 کارنامه
4 ثبت نام انفرادی 5.7 261
5 شرکت سرآمد علم آینده lotfi_mlb@yahoo.com 4.9 227 کارنامه
6 اداره آموزش پرورش ناحیه۳ شیراز kavyani_ah@yahoo.com 4.5 206 کارنامه
7 کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق hashemtnt66@yahoo.com 4.2 192 کارنامه
8 انجمن نانوفناوری ایران(شعبه استان اردبیل) saeedi85@yahoo.com 4.1 187 کارنامه
9 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.gashtasebi@gmail.com 3.2 145 کارنامه
10 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مشهد s_hooshmand@yahoo.com 2.8 128 کارنامه
11 انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز milad.javady@gmail.com 2.4 110 کارنامه
12 انجمن نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان somaye.mansouri@yahoo.com 1.8 82 کارنامه
13 شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر kimiyapejooh@gmail.com 1.7 78 کارنامه
13 انجمن نانو فناوری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان khafm@yahoo.com 1.7 78 کارنامه
14 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی z.aliannejad@yahoo.com 1.6 75 کارنامه
15 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم pegahmosallanejad873@gmail.com 1.4 65 کارنامه
15 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان Peymanmd73@yahoo.com 1.4 65 کارنامه
15 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان mortezaghkh1996@gmail.com 1.4 65 کارنامه
16 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز اردکان atefe.noakhah@yahoo.com 1.4 64 کارنامه
17 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان nasserghorbani74@gmail.com 1.2 57 کارنامه
18 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه الزهرا(س) bahareh.bozorgnia@gmail.com 1.2 54 کارنامه
19 انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 1.2 53 کارنامه
20 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز بهارستان malihegharacheshmeh@gmail.com 1 47 کارنامه
20 شرکت پژواک نانو پژوهان nanopajoohan@outlook.com 1 47 کارنامه
21 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 1 46 کارنامه
22 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند mahdi.atigh@gmail.com 1 44 کارنامه
23 مرکز تحقیقات علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان firouzi1357@yahoo.com 0.9 43 کارنامه
24 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز جهرم fereshteh93.fa@gmail.com 0.9 42 کارنامه
25 آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد mahmoodbiglari10@gmail.com 0.9 41 کارنامه
25 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی شهرستان آباده rain91.baran70@gmail.com 0.9 41 کارنامه
26 پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان mahalimo@gmail.com 0.9 40 کارنامه
26 انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان kgfatemehnoori@gmail.com 0.9 40 کارنامه
27 مرکز تحقیقات نانو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد vajihehafkhamy@yahoo.com 0.8 39 کارنامه
28 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان elhamkarimi710125@gmail.com 0.8 36 کارنامه
29 کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر touba.movahedian@yahoo.com 0.7 33 کارنامه
29 هسته نانوفناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا atefe.raisi@yahoo.com 0.7 33 کارنامه
30 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران amouzesh.nano@gmail.com 0.7 32 کارنامه
31 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد ebadatianali@gmail.com 0.7 31 کارنامه
32 هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول pabdollahi95@gmail.com 0.6 29 کارنامه
33 کمیته نانو دانشگاه صنعتی شیراز 0.6 28 کارنامه
34 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قم info@qom-samacollege.ie 0.6 26 کارنامه
35 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان ghorbani.tayebeh@gmail.com 0.5 25 کارنامه
35 انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران ut.metal.sc@gmail.com 0.5 25 کارنامه
36 شرکت بهین نانو صنعت آتیه jalal.sh.taheri@gmail.com 0.4 20 کارنامه
36 مرکز تحقیقات نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد m.takhti2130@gmail.com 0.4 20 کارنامه
37 انجمن علمی دانشکده مهندسی‌مواددانشگاه صنعتی اصفهان Nanoman000@yahoo.com 0.4 19 کارنامه
38 انجمن نانو دانشگاه پیام نور بندرعباس reza_74_1@yahoo.com 0.4 18 کارنامه
39 انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین yegane.medes@gmail.com 0.4 17 کارنامه
39 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بابل f.a.firozjaei@gmail.com 0.4 17 کارنامه
40 گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس mehrpoouyan@yahoo.com 0.3 16 کارنامه
40 انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه گیلان fariba.saeedi3@gmail.com 0.3 16 کارنامه
40 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد f.ghasemi14@gmail.com 0.3 16 کارنامه
40 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه ولیعصر رفسنجان negin.ghiyas.1375@gmail.com 0.3 16 کارنامه
41 انجمن نانو دانشگاه پیام نور اصفهان 0.3 15 کارنامه
41 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد hn.khojasteh@yahoo.com 0.3 15 کارنامه
41 مرکز نانوفناوری شهید چمران (استان آذربایجان شرقی) amirreza.taheriazam@gmail.com 0.3 15 کارنامه
41 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان daroo94.fa@gmial.com 0.3 15 کارنامه
41 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رودهن somayehrastipoor@yahoo.com 0.3 15 کارنامه
42 پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین neda_mirrahimi@yahoo.com 0.3 14 کارنامه
42 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید چمران اهواز omid.zmr@gmail.com 0.3 14 کارنامه
42 نشریه کیمیا دانشگاه یزد hsadegh09@gmail.com 0.3 14 کارنامه
42 انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز آباده alidaneshvar612.ad90@gmail.com 0.3 14 کارنامه
42 انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و هنر جهاد دانشگاهی یزد n.kazemi80@yahoo.com 0.3 14 کارنامه
42 انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی Iaups.chem@yahoo.com 0.3 14 کارنامه
43 حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان sama910@gmail.com 0.3 13 کارنامه
43 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز قم Njafari102@gmail.com 0.3 13 کارنامه
43 شرکت نانو فن آوران مهر اندیش nanofama.co@gmail.com 0.3 13 کارنامه
44 انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا (س) maedenrnr@gmail.com 0.3 12 کارنامه
44 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق maryamsadat334@yahoo.com 0.3 12 کارنامه
45 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تهران abshenasmahnaz@yahoo.com 0.2 11 کارنامه
45 شرکت گروه علمی تجاری پارس علامه آسیا info@edunano.ir 0.2 11 کارنامه
45 شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان ali_tlbn@yahoo.com 0.2 11 کارنامه
46 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز میناب fanavariminab@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام akramvalipoor89@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 انجمن نانوفناوری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران nano.saripharmacy@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا miladalimardani@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه صنعتی اراک o.eydi@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان kimiahatef2020@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 کارگروه فناوری نانو دانشگاه جهرم nanotechjahrom@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 شرکت رهپویان ماورائ علم و اندیشه dezzahed@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 کارگروه فناوری نانو دانشگاه گلستان iman_csc@ymail.com 0.2 10 کارنامه
46 کمیته فناوری نانو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم mranjbar6913@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه قم saleh.mahdi@outlook.com 0.2 10 کارنامه
46 پژوهش سرای دانش آموزی رازی شهر ششتمد dolatabadi.sara@gmail.com 0.2 10 کارنامه
46 پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر(ع) رفسنجان h465165149@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور saadyan@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل masoud_nasiri449@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 موسسه کیهان نمای آسمان reza.sanati1393@yahoo.com 0.2 10 کارنامه
46 انجمن دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس m.haddadi@modares.ac.ir 0.2 10 کارنامه
جمع کل 4602