1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس درصد تعداد
1 شرکت بینا مواد پارس mehdi_bavafa1000@yahoo.com 11.4 332 کارنامه
2 ثبت نام انفرادی 7.2 209
3 اداره آموزش پرورش ناحیه۳ شیراز kavyani_ah@yahoo.com 7.1 206 کارنامه
4 شرکت سرآمد علم آینده lotfi_mlb@yahoo.com 6.7 196 کارنامه
5 شرکت نانوسان info@nanosun.ir 6.4 186 کارنامه
6 انجمن نانوفناوری ایران(شعبه استان اردبیل) saeedi85@yahoo.com 5.1 148 کارنامه
7 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.gashtasebi@gmail.com 4.6 133 کارنامه
8 انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مشهد s_hooshmand@yahoo.com 4.3 125 کارنامه
9 کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق gn.chem110@gmail.com 4.1 118 کارنامه
10 انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز milad.javady@gmail.com 3.5 102 کارنامه
11 انجمن نانو فناوری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان khafm@yahoo.com 2.6 75 کارنامه
12 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی z.aliannejad@yahoo.com 1.9 56 کارنامه
13 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان nasserghorbani74@gmail.com 1.9 54 کارنامه
14 شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر kimiyapejooh@gmail.com 1.8 52 کارنامه
15 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان Peymanmd73@yahoo.com 1.5 43 کارنامه
16 آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد mahmoodbiglari10@gmail.com 1.4 41 کارنامه
16 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند mahdi.atigh@gmail.com 1.4 41 کارنامه
17 پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان mahalimo@gmail.com 1.4 40 کارنامه
18 انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان kgfatemehnoori@gmail.com 1.3 39 کارنامه
18 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز جهرم fereshteh93.fa@gmail.com 1.3 39 کارنامه
19 انجمن نانو شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد behnazhatamluyi@yahoo.com 1.3 37 کارنامه
20 مرکز تحقیقات نانو دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد vajihehafkhamy@yahoo.com 1.2 36 کارنامه
20 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 1.2 36 کارنامه
21 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان mortezaghkh1996@gmail.com 1.2 35 کارنامه
22 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه الزهرا(س) bahareh.bozorgnia@gmail.com 1.1 33 کارنامه
23 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان mahyar.serwaty@gmail.com 1.1 32 کارنامه
24 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم pegahmosallanejad873@gmail.com 0.9 26 کارنامه
24 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قم info@qom-samacollege.ie 0.9 26 کارنامه
25 کمیته نانو دانشگاه صنعتی شیراز 0.8 23 کارنامه
26 انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران ut.metal.sc@gmail.com 0.7 21 کارنامه
27 انجمن نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان somaye.mansouri@yahoo.com 0.7 20 کارنامه
28 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد ebadatianali@gmail.com 0.7 19 کارنامه
29 مرکز تحقیقات نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد m.takhti2130@gmail.com 0.6 18 کارنامه
29 انجمن علمی دانشکده مهندسی‌مواددانشگاه صنعتی اصفهان Nanoman000@yahoo.com 0.6 18 کارنامه
30 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان farshad.akhtarian@gmail.com 0.6 17 کارنامه
30 شرکت بهین نانو صنعت آتیه jalal.sh.taheri@gmail.com 0.6 17 کارنامه
31 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه ولیعصر رفسنجان negin.ghiyas.1375@gmail.com 0.5 16 کارنامه
32 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد hn.khojasteh@yahoo.com 0.5 15 کارنامه
33 انجمن نانوفناوری دانشگاه پیام نور مرکز آباده alidaneshvar612.ad90@gmail.com 0.5 14 کارنامه
33 انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین yegane.medes@gmail.com 0.5 14 کارنامه
33 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی شهرستان آباده rain91.baran70@gmail.com 0.5 14 کارنامه
34 حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان sama910@gmail.com 0.4 13 کارنامه
34 پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 2 قزوین neda_mirrahimi@yahoo.com 0.4 13 کارنامه
35 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد f.ghasemi14@gmail.com 0.4 12 کارنامه
35 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رودهن somayehrastipoor@yahoo.com 0.4 12 کارنامه
35 انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا (س) maedenrnr@gmail.com 0.4 12 کارنامه
35 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید چمران اهواز omid.zmr@gmail.com 0.4 12 کارنامه
35 گروه آموزشی و پژوهشی مهرپویان فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سرخس mehrpoouyan@yahoo.com 0.4 12 کارنامه
36 مرکز نانوفناوری شهید چمران (استان آذربایجان شرقی) amirreza.taheriazam@gmail.com 0.4 11 کارنامه
36 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تهران abshenasmahnaz@yahoo.com 0.4 11 کارنامه
37 انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی Iaups.chem@yahoo.com 0.3 10 کارنامه
37 انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز بهارستان malihegharacheshmeh@gmail.com 0.3 10 کارنامه
37 شرکت گروه علمی تجاری پارس علامه آسیا info@edunano.ir 0.3 10 کارنامه
37 کمیته فناوری نانو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهرم mranjbar6913@gmail.com 0.3 10 کارنامه
37 شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان ali_tlbn@yahoo.com 0.3 10 کارنامه
37 کارگروه فناوری نانو مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد نور saadyan@yahoo.com 0.3 10 کارنامه
37 پژوهش سرای دانش آموزی رازی شهر ششتمد dolatabadi.sara@gmail.com 0.3 10 کارنامه
37 کمیته فتاوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان kimiahatef2020@gmail.com 0.3 10 کارنامه
جمع کل 2910