1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Initiative Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمینه استاندارد سازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • Nano Proceedings

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس درصد تعداد
1 ثبت نام انفرادی 21.9 96
2 شرکت سرآمد علم آینده lotfi_mlb@yahoo.com 18.7 82 کارنامه
3 کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی قم m.gashtasebi@gmail.com 12.8 56 کارنامه
4 آموزشگاه علمی آزاد سنجش خرداد mahmoodbiglari10@gmail.com 8.4 37 کارنامه
5 پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری ناحیه 5 اصفهان mahalimo@gmail.com 8 35 کارنامه
6 کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی z.aliannejad@yahoo.com 7.1 31 کارنامه
6 شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر kimiyapejooh@gmail.com 7.1 31 کارنامه
7 کارگروه فناوری نانو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد hn.khojasteh@yahoo.com 3.2 14 کارنامه
8 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد ebadatianali@gmail.com 3 13 کارنامه
8 گروه نانو تکنولوژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان mortezaghkh1996@gmail.com 3 13 کارنامه
9 انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران ut.metal.sc@gmail.com 2.5 11 کارنامه
10 انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان nasserghorbani@gmail.com 2.3 10 کارنامه
10 کمیته فتاوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان kimiahatef2020@gmail.com 2.3 10 کارنامه
جمع کل 439