1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا z.nasrollahi14@yahoo.com 4.2 263 4.2 263 کارنامه
2 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان تهران) chamrannano90@gmail.com 259 4.2 259 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت هواپیمایی mmashadban@gmail.com 0.2 10 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا Sahar.moazen@gmail.com 0.5 31 کارنامه
هسته علمی نانوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال physicist.saeed@yahoo.com 0.5 32 کارنامه
هسته علمی نانوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب Ferdous.Dadsetan@gmail.com 0.3 21 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه شریف saeednaeemi1378sn@gmail.com 0.4 25 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران bio.nanotech@yahoo.com 0.7 45 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان e.rahmanifard@gmail.com 0.2 12 کارنامه
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت alisoleimani71@yahoo.com 0.2 14 کارنامه
بسیج دانشجویی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری moh3ndoostkam@ymail.com 0.9 59 کارنامه
3 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام akramvalipoor89@yahoo.com 3.8 234 3.8 234 کارنامه
4 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم دارویی melika.karimian23@gmail.com 2.8 177 2.8 177 کارنامه
5 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان مرکزی) ثبت نام با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و 90% تخفیف 2.8 173 2.8 173 کارنامه
6 انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز 2.6 164 2.6 164 کارنامه
7 انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان nanosociety.uk@gmail.com 2.6 162 2.6 162 کارنامه
8 انجمن معدن دانشگاه علمی کاربردی آباده mohebbi91@yahoo.com 2.3 145 2.3 145 کارنامه
9 انجمن نانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول pabdollahi95@gmail.com 2 123 2 123 کارنامه
10 انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز zahrahosseini@shirazu.ac.ir 1.9 118 1.9 118 کارنامه
11 انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول mohammad.ezadpanah.481@gmail.com 1.8 114 1.8 114 کارنامه
12 تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم sheida_mr2008@yahoo.com 1.8 113 1.8 113 کارنامه
13 انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ph.alifarahani@yahoo.com 1.6 100 1.6 100 کارنامه
14 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک mohadaseh.shameli@yahoo.com 1.4 87 1.4 87 کارنامه
15 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه علمی کاربردی میناب vahdani_86@yahoo.com 1.3 83 1.3 83 کارنامه
16 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان زنجان) chamrannano.zn@gmail.com 1.3 82 1.3 82 کارنامه
17 گروه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان nanogilan@yahoo.comو M.SADEQ.ABBASI@GMAIL.COM 1.2 77 1.2 77 کارنامه
18 انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی ab.elyasi.ir@gmail.com 1.2 75 1.2 75 کارنامه
19 انجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین fa.aghaei1013@gmail.com 1 61 1 61 کارنامه
20 مرکز تحقیقات نانو دانشگاه فردوسی مشهد nano.eng@chmail.ir 0.9 59 0.9 59 کارنامه
21 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر mostafa.yavarahmadi1990@gmail.com 0.9 55 0.9 55 کارنامه
22 انجمن علمی-دانشجوی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس m.mosazadeh74@yahoo.com 0.8 51 0.8 51 کارنامه
23 انجمن علمی نانو فناوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب jokar.farzaneh@yahoo.com 0.8 50 0.8 50 کارنامه
24 انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف sharifnano.co@gmail.com 0.8 48 0.8 48 کارنامه
25 هسته علمی بسیج دانشجویی ملایر armin.no.na@gmail.com 0.8 47 0.8 47 کارنامه
26 انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد بندرعباس amareh.nazanin@yahoo.com 0.7 43 0.7 43 کارنامه
27 انجمن نانو فناوری دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج ehsanmosavinia@gmail.com 0.6 35 0.6 35 کارنامه
28 انجمن فناوری نانو دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان jananparhizkar@gmail.com 0.5 32 0.5 32 کارنامه
29 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد mohammadfouji20@gmail.com 0.5 31 0.5 31 کارنامه
30 کارگروه نانو الکترونیک دانشگاه آزاد خمینی شهر touba.movahedian@yahoo.com 0.4 28 0.4 28 کارنامه
30 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه مازندران morche4000@yahoo.com 0.4 28 0.4 28 کارنامه
31 گروه علمی نانوفناوری دانشگاه حکیم سبزواری hamid.oveisi@gmail.com 0.4 25 0.4 25 کارنامه
31 گروه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد nano.shaheduni@gmail.com 0.4 25 0.4 25 کارنامه
32 انجمن نانو فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه aabdi218@yahoo.com 0.4 24 0.4 24 کارنامه
33 انجمن نانو فناوری دانشگاه زنجان elhamkarimi710125@gmail.com 0.4 23 0.4 23 کارنامه
33 انجمن علمی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تهران fatimamortazavi@gmail.com 0.4 23 0.4 23 کارنامه
34 انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بابل f.a.firozjaei@gmail.com 0.3 21 0.3 21 کارنامه
34 انجمن فناوری نانو دانشگاه مالک اشتر mahdivaez@gmail.com 0.3 21 0.3 21 کارنامه
35 انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس nano.tmu@gmail.comوsalimaboodi@gmail.com 0.3 20 0.3 20 کارنامه
35 بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) basijedaneshjui_tmu@yahoo.com 0.3 20 0.3 20 کارنامه
35 انجمن نانو فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران alirezafallah15111374@gmail.com 0.3 20 0.3 20 کارنامه
36 انجمن نانو دانشگاه پیام نور بندرعباس reza_74_1@yahoo.com 0.3 18 0.3 18 کارنامه
36 انجمن فناوری نانو پردیس کیش دانشگاه شریف soroush.rastegar@gmail.com 0.3 18 0.3 18 کارنامه
37 انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز f.seyedpour1989@gmail.com 0.3 17 0.3 17 کارنامه
38 انجمن علمی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر sahba.kh@gmail.com 0.3 16 0.3 16 کارنامه
39 انجمن علمی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار alirezabazmara@yahoo.com 0.2 15 0.2 15 کارنامه
40 انجمن علمی نانوفیزیک دانشگاه ارومیه kambizgol@yahoo.com 0.2 14 0.2 14 کارنامه
41 هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت davoud.rashidi1994@gmail.com 0.2 12 0.2 12 کارنامه
42 انجمن علمی شیمی دانشگاه آزاد دزفول samet111@ymail.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
42 انجمن نانو دانشکده صنعت نفت آبادان hamedyazdanpanah1373@yahoo.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
42 انجمن نانو فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی contact@mkhoshbin.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
42 انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش mostafahasanzade.888@gmail.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
43 مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان کهگیلویه و بویر احمد) amir_ahmadi.nano@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن نانو دانشکده نفت اهواز Mahdi.niksirat@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
43 انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد تهران مرکز sant.iauctb@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 6239 3523