1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 پژوهش سرای دانش آموزی رازی شیراز info@shirazrazi.ir 2.3 141 2.3 141 کارنامه
2 آموزش و پرورش منطقه سرچهان فارس kavyani_ah@yahoo.com 1.3 82 1.3 82 کارنامه
3 پژوهشسرای دانش آموزی خواجه نصیرالدین طوسی قم h_karami51@yahoo.com 1.1 68 1.1 68 کارنامه
4 پژوهش سرای دانش آموزی لارستان soudabeh77@yahoo.com 0.7 41 0.7 41 کارنامه
5 پژوهش سرای ابن سینا آموزش و پرورش منطقه 15 تهران f.sakhaiii@gmail.com 0.5 33 0.5 33 کارنامه
6 مرکز تحقیقات معلمان اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان a.vajihen@yahoo.com 0.4 27 0.4 27 کارنامه
7 پژوهش سرای دانش آموزی سینا اقلید 0.4 26 0.4 26 کارنامه
8 پژوهشسرای دانش آموزی شهید علیمحمدی mahdizadeh.m@gmail.com 0.4 25 0.4 25 کارنامه
9 پژوهش سرای اسرار سبزوار asrarsabzevar@gmail.com 0.4 23 0.4 23 کارنامه
10 پژوهشسرای شهید مدرسی ناحیه 3 کرج n_fathi68@yahoo.com 0.4 22 0.4 22 کارنامه
11 پژوهشسرای دانش آموزی ناحیه 1 ساری pajuheshsari1@chmail.com 0.3 19 0.3 19 کارنامه
12 پژوهش سرای دکتر پویندگان بافت zahra1349m@yahoo.com 0.2 14 0.2 14 کارنامه
13 پژوهشسرای دانش آموزی شهید علیمحمدی ساری farshad583@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
13 پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی قروه bakhtiarialla@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
13 پژوهش سرای رازی گرگان rajabnasab2014@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
13 پژوهش سرای امام محمد باقر(ع) رفسنجان mm9265809@gmail.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 6239 561