1
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو Iran Nanotechnology Innovation Council بستن
 • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو

 • سایت جشنواره فناوری نانو

 • سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 • شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 • موسسه خدمات فناوری تا بازار

 • کمیته استانداردسازی فناوری نانو

 • پایگاه اشتغال فناوری نانو

 • کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت

 • جشنواره برترین ها

 • مجمع بین المللی اقتصاد نانو

 • اکو نانو

 • پایگاه اطلاع رسانی محصولات فناوری نانو ایران

 • شبکه ایمنی نانو

 • همایش ایمنی در نانو

 • گالری چند رسانه ای نانو

 • تجهیزات فناوری نانو

 • صنعت و بازار

 • باشگاه نانو

برای دریافت اطلاعات هر نهاد نشانگر موس را بر روی نام نهاد نگه دارید
برای دریافت اطلاعات تعداد ثبت نامی نشانگر موس را بر روی تعداد ثبت نامی ها نگه دارید
رتبه نام نهاد مشخصات تماس تعداد ثبت نام شدگان تعداد افراد مجاز به شرکت در آزمون
درصد تعداد درصد تعداد
1 آموزشگاه چکامه nano.chakameh@gmail.com 3.4 215 3.4 215 کارنامه
2 پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان nano@usb.ac.ir 1.6 100 1.6 100 کارنامه
3 کمیته فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب keyvanozaee@gmail.com 1.5 91 1.5 91 کارنامه
4 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان ghorbani.tayebeh@gmail.com 0.8 50 0.8 50 کارنامه
5 پژوهشکده پوشش های نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد m.tanzade@gmail.com 0.5 30 0.5 30 کارنامه
6 انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران info@isnm.ir 0.3 16 0.3 16 کارنامه
7 موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثقلین بیرجند mz_isna@yahoo.com 0.2 15 0.2 15 کارنامه
8 بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت halimeh_zarei@yahoo.com 0.2 14 0.2 14 کارنامه
9 کارگروه توسعه و ترویج علم و فناوری موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) منطقه مرکز tavakoli_km@yahoo.com 0.2 12 0.2 12 کارنامه
10 انجمن تخصصی کاربردی فناوری نانو biozaghari@yahoo.com 0.2 11 0.2 11 کارنامه
11 جهاد دانشگاهی استان زنجان jahadzn@yahoo.com 0.2 10 0.2 10 کارنامه
جمع کل 6239 564