چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت صنعت گستر تیگران
شرکت ها
فارس جهرم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیرعباس مصلی نژاد,رامین کامجو,یاسمن تبری سعدی,فرزانه ضیایی,زهرا بی باک,روح اله مهراقا,اطهر شجاعی,فاطمه موسوی ۱ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵ ۲۳
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۳۵