چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد
شرکت ها
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مسعود حافظی اردکانی,سکینه هاشمی زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۲ ۳۶
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵ ۷۰