چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان کهگیلویه و بویر احمد)
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
کهگیلویه و بویراحمد گچساران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امیر احمدی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۲