چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز نانو فناوری شهید چمران (استان مرکزی)
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علی رسولی,محمد شمس,عبدالکریم فتاحی,ساناز رایانی,فائزه سادات طباطبائی پور,مهدی سرلک,علی نیازی,سمیه نظری,همایون عرب ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷۳ ۶
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵۳ ۲۷