چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
قزوین قزوین
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمدرضا کلهر,شایان انگیزی,علی احمد عالم,مرتضی ایوبی,فاطمه صراف,هما ضرغامی,زهرا حسنی زاده,صبا پیرطریقت,فاطمه حسن آقائی ۰ ۹
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۱ ۵۴
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸ ۴۸
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۹۹