چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت کارآفرینان دنیای البرز
شرکت ها
گلستان گرگان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
لیلا حاجی عسکرلی,سید محمد حسینی درویشانی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹ ۶۷