چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشکده علوم پایه دانشگاه یاسوج
دانشگاه یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سهیلا صادقی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۵ ۶۳